Søndag 10. april i Langgata kirke

Denne 3. søndagen i påsketiden får Langgata kirke besøk av Horten kirkekor. Alf Henrik Engen er dagens taler, og Gunnar Borge leder.

Dagens prekentekst er Mark 6, 30-44. Lesetekstene er Sal 23, 1-6 og 1 Pet 5, 1-4.

Horten kirkekor har sunget i Langgata kirke også ved tidligere anledninger. Kantor i Horten menighet av Dnk, Åse Igland Berg, er korets dirigent, og hun er pianist denne dagen.
Koret synger på konserter og gudstjenester hovedsakelig i Horten kirke og Sentrumskirken, men bidrar også i andre sammenhenger, slik som denne søndagen.

P_Alf H.Engen  Alf Henrik Engen er dagens taler. Han har ofte bidratt i Langgata kirke, i hovedsak med sang og musikk, piano og orgel. Han vil ellers være kjent av menigheten som lærer og mangeårig rektor på Granly skole, Eik, Tønsberg.