Søndag 17. april i Langgata kirke

4. søndag i påsketiden er det gudstjeneste med nattverd. Morten Askjer er prest og liturg. Prekenen er ved Eirik Thorvaldsen. OBS: Dette er en endring i forhold til annonse i Gjengangeren.

Gjengangeren rakk ikke å få med endringen i annonsen. Erling Rantrud har hånd om gudstjenesten i Moe kirke, Sandefjord, mens Morten Askjer og Eirik Thorvaldsen altså kommer hit til Horten og Langgata kirke.

Dagens tekster er:
Lesetekster: Jes 40, 26-31 og 2 Kor 4, 14-18. Prekentekst: Joh 14, 1-11.

P_Morten Askjer_1  Morten Askjer er et kjent Horten-ansikt. Han har vokst opp i byen og virker nå som prest i nabomenigheten Nordre Vestfold med Døvik kirke i Undrumsdal som samlingssted. Morten Askjer har tidligere vært prest i Skien DELK-menighet. Denne søndagen vil han lede og være liturg, mens prekenen holdes av eldste i Nordre Vestfold menighet, Eirik Thorvaldsen.

Tor er klokker og tekstleser. Menighetens forsangere støtter som vanlig salmesangen fra galleriet, og Roald Bjaanes er organist.

Det er ofring til DELKs skoledrift.