Søndag 24. april

Denne søndagen er det ikke samling i Langgata kirke. Men alle er velkomne til våre nærliggende lokale kirker, Døvik kirke i Undrumsdal og Granly kirke på Eik, Tønsberg. Moe kirke i Sandefjord har lagt sin konfirmasjonsgudstjeneste til Normisjon, Sandefjord.

Søndag 24. april, 5. søndag i påsketiden, kl. 11.00:

– Døvik kirke, Undrumsdal: Gudstjeneste med nattverd v/Morten Askjer. Elever i 5. og 7. klasse ved Bjerkely skole deltar.
– Granly kirke, Eik, Tønsberg: Gudstjeneste v/Jan Erik Askjer. Konfirmantenes søndag. Kollekt til misjonen. Kirkekaffe.
– Moe kirke, Sandefjord: KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE v/Erling Rantrud. Sted: Normisjon

Så er det selvsagt også mulighet til å feire gudstjeneste i andre lokale menigheter i Horten denne dagen.

Bildet: Inngangspartiet ved Granly kirke