Søndag 6. mars i Langgata kirke

Denne dagen, 4. søndag i fastetiden, er det møte i kirken kl. 11.00. Knut Grytnes er dagens taler.

Prekenteksten er Joh 6, 24-36: «Jeg er livets brød.» Lesetekstene er 5 Mos 8, 2-3 og 1 Kor 10, 16-17.

P_Knut Grytnes

Knut Grytnes er regelmessig i ilden som taler i Langgata kirke. Han er født i Horten og har vokst opp i byens DELK-menighet, har vært eldstebror i en tiårsperiode og er nå med i menighetens ledelse som medlem av Menighetsutvalget.