Søndagsmøte med Horten kirkekor, Åse Igland Berg og Alf Henrik Engen

Søndag 10. april var Horten kirkekor under ledelse av kantor Åse Igland Berg på besøk i Langgata kirke. Talen var ved Alf Henrik Engen fra Ramnes.

Tekstene ble lest av Marit Thorjussen: Salme 23 – Herre er min hyrde, og Apg 5, 27-42 – Apostlene for Rådet. Gunnar Borge ledet møtet, og Roald Bjaanes spilte orgel til inngang og utgang.

DSC02937    DSC02956
Horten kirkekor er primært tilknyttet Horten kirke og Sentrumskirken, men har flere ganger bidratt med sang i Langgata kirke. Denne dagen var det påskesanger på programmet. Koret ble ledet av Åse Igland Berg, som også ledet salmesangen fra pianoet. Åse er kantor i Horten menighet av Dnk og har hovedansvaret for det musikalske i menigheten der med tjenestesteder Horten kirke, Horten kapell, Sentrumskirken og Løvøy kapell.

Det var tydelig at menigheten satte pris på besøket, og kormedlemmene ga også uttrykk for at det var hyggelig å synge i kirken.

Dages tale ble holdt av Alf Henrik Engen med utgangspunkt i søndagens prekentekst om brødunderet, Mark 6, 30-44.DSC02941  Alf Henrik er kjent som musikalsk utøver i Langgata kirke med både sang, piano og orgel, og han er med i turnusordning i Døvik kirke som organist. Ellers vil han av mange være kjent som pedagog, lærer og mangeårig rektor ved Granly skole på Eik, Tønsberg.