Trosspråk

Felleskirkelig forum i Horten inviterer til kurs over tre kvelder om trosspråk.

Kurset er fordelt  på tre kvelder  kl. 18-21 i Sentrumskirken: 25. oktober – 1. november  – 8. november og arrangeres av menighetene i Horten i samarbeid med med NaMu Norge – Naturlig Menighetsutvikling

Påmelding til Inger Anette Perskaas, tlf 95902404 innen  torsdag 21. oktober.

Fra brosjyren for kurset har vi sakset følgende:
Hva er trosspråk?
Gud kommuniserer med oss på så mange måter. Han taler til oss gjennom naturen, gjennom bildende kunst og musikk, gjennom Bibelen og det talte ordet, gjennom menigheten og den personlige erfaringen, gjennom det rasjonelle og fornuftige, gjennom det stille og det følelsesmessige sterke …

Ulike ord prøver å uttrykke hvordan kristne erfarer å ha best kontakt med Gud: din kanal til Gud, din stil, antenne, språk, trosspråk. Ditt trosspråk er antennen din til Gud.

I gudstjenesten møtes troende med ulike trosspråk. Det kan være slik:
Mens én fryder seg over at prekenen endelig har begynt, er det andre som føler at Åndens salvelse forsvant i det lovsangen toner ut. Noen opplever at Guds nærvær styrkes gjennom de ferdigformulerte bønnene som setter ord på det de ikke klarer å for­mu­lere, mens andre synes skrevne bønner er skrek­kelig kunstig. Noen fryder seg over pastor­ens budskap om trosforsvar, mens andre detter av lasset. Noen gleder seg over å høre alt kunn­gjøringene forteller om livet som pulserer i menigheten, mens andre ønsker seg mer fred og ro og mindre ”stæsj”. Når lysene tennes i lysgloben, opplever noen at Gud er helt nær. Noen lurer på hvorfor de er på gudstjenesten. De lengter veldig etter å spenne på seg skiene og oppleve Gud til fjells. Noen er frustrerte og oppgitt over hvor meningsløst og trist det er at Guds folk sitter her i stedet for å være ute og vitne om Jesus.

Disse underviser:
Ommund Rolfsen, NaMu, Kjetil Sigerseth, NaMu, sogneprest Frode M Andersen.

Ommund Rolfsen er sosiolog og veileder i Naturlig menighetsutvikling (NaMu). Kjetil Sigerseth er daglig leder i NaMu Norge. Frode Magnar Andersen er sogneprest i Horten Den Norske kirke og har i flere år veært veileder innen NaMu.

Kurset foregår i kirkerommet i Sentrumskirken kl 18-21 følgende mandager:
25. oktober – 1. november – 8. november

Kurset, inklusiv kursbok, er gratis