Vår og forsommer 2020 i Horten

Vi vil her oppdatere menigheten i Horten med hva som skjer angående gudstjenester, møter og andre aktiviteter. Langgata kirke åpner for gudstjeneste med begrenset antall deltakere fra 24. mai. Smitteverntiltakene vil videreføres.

LITT OM SMITTEVERNTILTAK OG PÅMELDING TIL SAMLINGER I LANGGATA KIRKE.
Menighetsstyret uttaler følgende i brev til menigheten:
Den 6. mai fikk vi oversendt de nasjonale retningslinjene sammen med reglene fra DELK sentralt, som skal gjelde for våre kirker. Vi i menighetsstyret i Langgata kirke hadde et møte den 7. mai hvor vi hadde en gjennomgang av hvordan vi praktisk skal kunne gjennomføre gudstjenester og møter. Det er viktig at alle skal føle seg trygge når de kommer til kirken.

 • Smittevernreglene skal fortsatt gjelde, og det er bl.a. satt en øvre grense på 50 personer i kirken.
 • Det er ved inngangen nødvendig med registrering av møte- og gudstjenestedeltakere for ev. smittesporing i ettertid. Det oppgis navn og telefonnummer eller e-post. Denne registreringen blir slettet etter 10 dager.
 • Det kan i noen tilfelle være nødvendig med forhåndspåmelding, slik det ble praktisert ved de første gudstjenestene i mai/juni. Det blir i så fall bekjentgjort. Dette skjer til Torill Askjer på telefon 975 86 692 fra fredag kl 16 til lørdag kl 18 før det aktuelle møtet. Det vil bli opplyst dersom en annen person utfører denne oppgaven.
 • Før du kommer, ev. før påmelding, må du også vurdere om du:
  – er frisk
  – ikke er i karantene
  – ikke er i risikogruppe for å bli alvorlig syk.
 • Ved inngangspartiet ved hoveddør vil det stå 1 person som vil gi nødvendig informasjon om hvordan vi ivaretar de smittevernreglene som er bestemt fra myndighetene – bl.a. minst 1 meters avstand til andre som ikke er i din husstand, samt hygienereglene.
 • Ved kirkedøra vil det også stå 1 person for blant annet henvisning av plass i kirken.
 • Ved nattverd vil en person gi tegn når du kan gå fram.
 • Det blir organisert hvordan man forlater kirken på en trygg måte.

**********************************************
Søndag 5. juli – 5. søndag i treenighetstiden: Felles gudstjeneste i Langgata kirke med besøk fra Østfold menighet.

Prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen, er liturg og predikant. Roald Bjaanes er organist, og det er offer til misjonen.
Denne søndagen er det nødvendig med påmelding m.v. – se øverst.

**********************************************
Søndag 28. juni – 4. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte i Langgata kirke. Digital tale ved DELKs utsending i Nord-Afrika overføres i kirken. Kollekt til lokalt menighetsarbeid. Harald Claudius spiller.
NB! Nærmere opplysninger vedrørende hvordan menigheten forholder seg, finner du her eller øverst på denne siden. Det gjelder bl.a. begrenset antall deltakere, hygiene og avstand mellom personer. Det er denne søndagen ikke lagt opp til påmelding på forhånd.

Søndag 21. juni – 3. søndag i treenighetstiden: Nettgudstjeneste i forbindelse med Sankthansstevnet 2020. Preken ved tilsynsmann Bertil Andersson.

Stevnet i sin tradisjonelle form på Gjennestad må dessverre utgå. Men det formidles digital gudstjeneste via internett. Også de andre møtene som hører med til stevnet blir formidlet digitalt. Informasjon om dette finner du via lenken i avsnittet her.

Søndag 14. juni kl 11.00 – 2. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor.

Familien Halvorsen deltar med musikk, sang og dikt. Heidi Halvorsen er organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
NB! Nærmere opplysninger vedrørende hvordan menigheten forholder seg, finner du her eller øverst på denne siden. Det gjelder bl.a. begrenset antall deltakere, hygiene og avstand mellom personer. Det er denne søndagen ikke lagt opp til påmelding på forhånd.

Søndag 7. juni kl 11.00 – treenighetssøndag: Gudstjeneste med nattverd i Langgata kirke ved prest Erling Rantrud.

Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes betjener orglet. Det er offer til Kirkens Nødhjelp.

2. pinsedag – mandag 1. juni kl 11.00: Felleskirkelig nettgudstjeneste med deltakelse av alle menighetene som er tilknyttet Felleskirkelig Forum Horten. Gudstjenesten blir filmet på forhånd i Borreparken og lagt ut på aktuelle menighetssider på internett 2. pinsedag kl 10. Du finner gudstjenesten her.
Medvirkende menigheter er Arken, Inspire kirken, Metodistkirken, Betel, DELK Horten, Misjonskirken og Den norske kirke i Horten og Borre.

Pinsedag – søndag 31. mai kl 18.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd på ettermiddagen ved vår prest, Erling Rantrud. Tor er klokker, Grete Ludvigsen tekstleser og Roald Bjaanes organist. Offer til prestetjenesten.
NB! Dette er i Langgata kirke! Nærmere opplysninger vedrørende hvordan menigheten forholder seg, finner du her. Det gjelder bl.a. begrenset antall deltakere, påmelding, hygiene og avstand mellom personer.

Søndag 24. mai kl 11.00 – søndag før pinse: Gudstjeneste i Langgata kirke ved prest Erling Rantrud. Tor er klokker, Roald Bjaanes er organist. Offer til misjonen.
Dette er den første samlingen i kirken etter at det er åpnet for denne muligheten igjen.
NB! Nærmere opplysninger vedrørende hvordan menigheten forholder seg, finner du her. Det gjelder bl.a. begrenset antall deltakere, påmelding, hygiene og avstand mellom personer.

Kristi himmelfartsdag – torsdag 21. mai kl 11.00: Felles nettgudstjeneste for hele DELK fra Ryenberget kirke. Gudstjenesten ledes av prest i Ryenberget menighet, Håkon Valen-Sendstad, og det er preken ved tilsynsmann Bertil Andersson.

17. mai-møte i Ryenberget kirke kl 14 på nett. I samarbeid med Ryenberget skole. Tale ved Kristoffer Hansen-Ekenes. Ulf Nilsen er organist.
Du kan delta via www.ryenbergetmenighet.no/streaming eller via fb-gruppa «Små og store i Ryenberget menighet».

Søndag 10. mai kl 11.00 – 4. søndag i påsketiden: Misjonsmøte på nett fra Moe kirke, Sandefjord, ved tilsynsmann Bertil Andersson. Vi skal bli litt bedre kjent med blant annet Razafindrajato Edmond og misjonsprosjektet «Misjonal kirke» på Madagaskar.

Offerformål lokalt i Horten denne søndagen er til misjonen. VIPPS 17208 eller kontonummer 2420.2211085 (uten skattefradrag) og 3000.2491210 (for de med skattefradrag).

Søndag 3. mai kl 11.00 – 4. søndag i påsketiden: Felleskapssmøte på avstand fra Moe og Langgata ved prest Erling Rantrud. Et litt annerledes møte der innholdet er filmet i flere sekvenser med forskjellige folk og fra forskjellige steder og så satt sammen til et møte som kan vises på telefon og datamaskin.
Musikk: Gunn Andersson, fiolin; Øyvind Gautestad, gitar og lydteknikk; Joel Gundersen, trommer; Høye Løvland, piano. Sang: Aurora Døvik, Remine Løvland, Marie Rantrud og Ella Wold.
Tekstlesning: Astrid Abrahamsen og Emil Simonsen.
Preken: Erling Rantrud. Bønn og bidrag fra folk i Langgata og Moe menigheter.

Offerformål lokalt i Horten denne søndagen er til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 26. april kl 11.00 – 3. søndag i påsketiden: Nettgudstjeneste fra Bergen menighet ved vikarprest Henning A. Alsaker.
Offerformål lokalt i Horten denne søndagen er til DELKs ungdomsarbeid.
Foto: Delk Bergen
Henning A. Alsaker er ca 30 år gammel, har vært vikarprest i menigheten i Bergen i en periode som nå avsluttes, og han er den ene av to eldste i Bergen menighet.
Henning skulle ledet gudstjenesten i Langgata kirke på Maria budskapsdag, 22. mars. Den gudstjenesten måtte dessverre utgå, men vi i Horten får nå likevel anledning til å høre og se ham via internett.

Søndag 19. april kl 11.00 – 2. søndag i påsketiden: Nettgudstjeneste fra Ryenberget kirke ved prest Ulf Asp.
Offerformål lokalt i Horten denne søndagen er til Blå Kors, Horten.

Ulf Asp er pensjonert prest og vel kjent for menigheten her i Horten. Han er tidligere misjonær, har vært tilsynsmann for vårt kirkesamfunn og prest for Horten menighet. De siste årene har han også bidratt i menigheten med åpne bibeltimer i både vår- og høsthalvåret i arrangementet «Bibel og kveldsmat».

********************************************************
Vår prest, Erling Rantrud, har tatt initiativ til en Facebook-gruppe: Bibel og Bønn i hverdagen. Moe menighet og kirken i Langgata.
Her blir det lagt ut andakter nesten daglig, og du vil bl.a. finne refleksjoner og dikt fra Heidi Halvorsen i Bjerkely menighet.

Det blir også gjort forskjellige nettiltak i de andre lokale menighetene – Telemark, Granly, Ryenberget, Bjerkely, Bergen, Dalane, Østfold – se disse.
Se også menighetenes Facebook-grupper m.m.:
– Telemark menighet: Telemark menighet, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn og YouTube.
– Ryenberget menighet: Små og store i Ryenberget menighet og fb-siden Ryenberget menighet samt strømming via menighetens hjemmeside.
– Granly menighet: Granly menighet – info om hva som skjer!
– Bjerkely menighet: Bjerkely menighet
– Bergen menighet: DELK Bergen og bibeltimer.com
– Østfold: DELK Østfold menighet
– Dalane menighet: Dalane-DELK

Facebook-gruppene er ofte «private», men det er enkelt å be om å få bli medlem. Da har man tilgang til alt som skjer på gruppen.

****************************************************
LITT OM Å FINNE SENDINGER PÅ INTERNETT:
For deg som er litt usikker på hvordan du finner sendingen på internett: Det er i teksten markert en lenke med blå skrift, f.eks slik (her Moe kirke). Klikk på den – den tar deg direkte til den aktuelle nettsiden. Klikk på bildet for dagens sending – bildet kan deretter forstørres ved å klikke nede i sendingens høyre hjørne. Det kan hende du også må klikke på høyttalersymbolet. Sendingen starter ofte noe tidligere (teller ned i Vimeo-sending), men møtet/gudstjenesten skal starte kl 11.
Her på Langgatas nettside vil du også finne lenken [Les mer] i kalenderen til den aktuelle gudstjenesten, f.eks til Ryenbergets sending: [Les mer].