Vinter 2019

Her er oversikt med noen detaljer om vinterens arrangementer og aktiviteter i Langgata kirke med gudstjenester, møter, vennetreff, misjon, bibel og kveldsmat samt tidebønn med bibellesninger, alt til Guds ære. Se også kalenderen.

Søndagssamlinger:
Søndag 6. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag:
Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 13. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Kollekt til kirkens drift.

Søndag 20. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Tor er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 27. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Bjørn Lauritzen. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 3. februar kl 11.00 – 5. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Georg Stensland. Knut Grytnes er møteleder, Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til driften av Bondal fjellstue.

Søndag 17. februar kl. 11.00 – Såmannssøndag/Bibeldagen: Gudstjeneste med nattverd ved prest Herman Næss.

Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Det er offer til Bibelselskapet.

Herman Næss er pensjonert prest i DELK. Han har tidligere bl.a. vært kirkesamfunnets tilsynsmann, og Horten menighet har hatt ham som fast prest.

Søndag 24. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Sangmøte, ledet av Gunnar Borge og med Alf Henrik Engen som musikalsk ansvarlig. Kollekt til kirkens drift.

Søndag 3. mars kl 11.00 – fastelavnssøndag: Skolens dag i Langgata kirke. Gudstjeneste ved prest Erling Rantrud.

Elever i 2. og 3. klasse ved Bjerkely skole deltar i gudstjenesten.
Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestetjenesten.

Søndag 10. mars kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Horten Blå Kors.

Søndag 17. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Tale ved Jon Krokeborg. Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 24. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Jon Magne Sønstabø. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er offer til kirkesamfunnets ungdomsarbeid.

Jon Magne Sønstabø har besøkt Horten menighet/Langgata kirke for 1 1/2 år siden. Han er prest i DELK Bergen med særlig ansvar for ungdomsarbeidet. Sønstabø er utdannet lærer med bachelorgrad i sosiologi og bachelorgrad i kristendomskunnskap og har i tillegg yrkesfaglig bakgrunn som elektriker. Han har jobbet innenfor skoleverket og med rusbehandling ved Askøy Blå Kors klinikk samt vært ansatt i inderemisjonssamskipnaden som ungdomsarbeider. Han har mye erfaring med ungdomsarbeid, særlig KRIK-arbeid, og har også hatt ulike verv i FBB-Bjørgvin.

Søndag 31. mars kl 11.00 – 3. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Knut Grytnes er møteleder, Alf Henrik Engen spiller, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.
 
Harald Kaasa Hammer holder foredrag om Luthers Lille katekisme og gir eksempler på bruk av den som familiebok i praktisk hverdagsliv. Han har stått for tekstene i boka Luthers Lille katekisme som kom ut på DELK-forlaget rett før jul.
Hammer er pensjonert sokneprest i Den norske kirke og virket sist på Nøtterøy/Teie. Han har ellers bl.a. arbeidet som prest i Finnmark, Telemark, Libanon og i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og har vært en ressurs i Kirkerådets arbeid med revisjon av de nye gudstjenesteordningene og den nye tekstboken.

Søndag 7. april kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Tale ved Odd Gjerpe. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til misjonsarbeidet.

Søndag 14. april kl 11.00 – Palmesøndag: Menighetens tradisjonelle tur til Østfold med gudstjeneste i vår søstermenighet der.
  
Gudstjenesten er ved Østfold menighets prest, Boe Johannes Hermansen, og det er nattverd.
Sted: Hauges Minde i Råde.

Og så er det påske!!

****************************************************************************************

Men det skjer også mye på hverdagene i Langgata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 30.1 – 13.2 – 27.2 – 13.3 – 27.3 – 10.4 – 15.5.

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 4.2 – 4.3 – 1.4 – 6.5.

Tidebønn og tekstlesning: Tirsdager kl 19.00: 5.2 – 19.2 – 5.3 – 19.3 – 2.4 – 30.4.

Bibel og kveldsmat, kl 19.00: Onsdag 30.1 – tirsdag 26.2 – onsdag 10.4.