Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen.

1. januar kl. 11.00 – nyårsdag og Jesu navnedag: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 5. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Knut Grytnes taler. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 12. januar: Ingen gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

Søndag 19. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 26. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 2. februar kl 11.00 – 5. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ulf Asp. Tor er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Ulf Asp er pensjonert prest og vel kjent for menigheten her i Horten. Han er tidligere misjonær, hvar vært tilsynsmann for vårt kirkesamfunn og prest for Horten menighet. De siste årene har han også bidratt i menigheten med åpne bibeltimer i både vår- og høsthalvåret i arrangementet «Bibel og kveldsmat».

Søndag 9. februar kl 18.00 – såmannssøndag. BIBELDAGEN. Felleskirkelig samling i Langgata kirke med menighetene i Horten: Metodistkirken, Den norske kirke, Arken, Betel, Inspire kirken og Normisjon. Det blir orientering om årets bibelprosjekt ved Egil Thu. Vidar Aronsen (med tilknytning til Betel) taler. Horten kirkekor deltar med sang under ledelse av kantor Åse Igland Berg. Torill Askjer er møteleder, Erling Rantrud deltar, og Roald Bjaanes er organist.

Årets bibeldag har fokus på Kina og spredning av bibler der – se egen artikkel. Det er ofring til Det Norske Bibelselskap.

Søndag 16. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Søndagsmøte.

Søndag 23. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestetjenesten.

Søndag 1. mars: Ingen gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

Fredag 6. mars kl 18/19.00: Kvinnenes internasjonale bønnedag. Felleskirkelig samling i Langgata kirke med menighetene i Horten. Kl 18.00: sosial samling med kaffe og kaker. Kl 19.00: Bønnedagssamling i kirkerommet. Sanggruppen «Møtepunkt» fra Metodistkirken deltar med sang og musikk. Kveldens predikant er Stine Askjer, og det tas opp pengegave til årets prosjekt i Zimbabwe, arbeid blant mødre med funksjonshemmede barn.

Søndag 8. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Tale ved Bjørn Lauritzen. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Blå Kors Horten.

Søndag 15. mars kl 11.00 – 3. søndag i fastetiden: AVLYST Søndagsmøte ved Tor.

Heidi Halvorsen er organist, og resten av familien deltar også. Det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 22. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: AVLYST i Langgata kirke. Gudstjeneste ved prest Henning Alsaker. Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Men det overføres nett-gudstjeneste fra Moe kirke, Sandefjord, kl 11.00. Sandefjord og Hortens felles prest, Erling Rantrud, leder og preker. Høye Løvland og Terje Simonsen har ansvar for musikken, og Marie Rantrud er forsanger. Søndagsskoleinnslag ved Irene Gundersen.
Her er link til Sandefjords nettside, hvor du søndag nærmere kl 11 vil finne en knapp som åpner for gudstjenesten.

Søndag 29. mars kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Søndagsmøte AVLYST. Tale og musikk ved Alf Henrik Engen. Kollekt til menighetsarbeidet.
**Følg gjerne nett-gudstjenestene fra:
Telemark menighet: Se Facebookgruppen Telemark menighet, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Gruppen er denne helgen offentlig, dvs. tilgjengelig for alle. Legges på YouTube senere på dagen.
Gudstjeneste ved tilsynsmann Bertil Andersson. Innsettelse av menighetens nye prest, Fred Arve Fahre.
Fred Arve Fahre skriver 28. mars: «For å la flest mulig få tilgang til overføringen av gudstjenesten direkte i morgen så velger vi å gjøre denne facebook gruppen åpen fra og med nå, og (etter planen) til og med i morgen (dvs. søndag). Da kan det postes lenker til alle som vil følge på Moe (som er sammen med oss om møtet) uten at de trenger å melde seg inn i gruppa. Etter møtet vil møtet legges ut på youtube slik at det kan sees senere på dagen der. Vi har ikke muligheter til å streame live på youtube per nå.»
Ryenberget kirke: Facebook-gruppen Store og små i Ryenberget menighet.
Gudstjeneste ved menighetens prest, Håkon Valen-Sendstad.
Granly kirke: Se Facebookgruppen Granly menighet – info om hva som skjer!
Forenklet gudstjeneste ved menighetens prest, Peter Johansen.
Bergen menighet: Strømmet gudstjeneste ved menighetens prest, Jan Bygstad, på bibeltimer.com

Søndag 5. april kl. 11.00 – palmesøndag: Gudstjeneste i Hauges Minde, Råde, v/prest Boe Johannes Hermansen. AVLYST! Hauge-dag. Fellessamling med Østfold, Horten og Bjerkely menigheter.
Programmet omfatter ellers samling ved stedet der Hauge fikk sin åndsopplevelse, middag (obs påmelding!) og temamøte.

*****************************************************************
Men det skjer også mye på hverdagene i Langgata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 29.1 – 12.2 – 26.2 – 11.3 – 25.3 (avlyst)

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 3.2 – 2.3 – 6.4 (avlyst) – 4.5

Tidebønn og bibellesning: Tirsdager kl. 19.00: 4.2 – 18.2 – 3.3 – 17.331.3 (avlyst).

Bibel og kveldsmat: Disse kveldene kl. 19 – ca 21: 12.3 – 25.3 (avlyst) – 7.5.
Foto: Tormod Fredriksen
Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han er nå pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.