Vinter 2020 i Langgata

Her er en oversikt over hva som skjer på søndager i Langgata kirke i vinter. Du vil også finne datoer på hverdagsaktivitetene her. Se ellers kalenderen.

1. januar kl. 11.00 – nyårsdag og Jesu navnedag: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 5. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Knut Grytnes taler. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 12. januar: Ingen gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

Søndag 19. januar kl 11.00 – 3. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 26. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 2. februar kl 11.00 – 5. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ulf Asp. Tor er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Ulf Asp er pensjonert prest og vel kjent for menigheten her i Horten. Han er tidligere misjonær, hvar vært tilsynsmann for vårt kirkesamfunn og prest for Horten menighet. De siste årene har han også bidratt i menigheten med åpne bibeltimer i både vår- og høsthalvåret i arrangementet «Bibel og kveldsmat».

Søndag 9. februar kl 18.00 – såmannssøndag. BIBELDAGEN. Felleskirkelig samling i Langgata kirke med menighetene i Horten: Metodistkirken, Den norske kirke, Arken, Betel, Inspire kirken og Normisjon. Vidar Aronsen (med tilknytning til Betel) taler. Horten kirkekor deltar med sang under ledelse av kantor Åse Igland Berg. Torill Askjer er møteleder, Erling Rantrud deltar, og Roald Bjaanes er organist.

Årets bibeldag har fokus på Kina og spredning av bibler der – se egen artikkel. Det er ofring til Det Norske Bibelselskap.

Søndag 16. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Søndagsmøte.

Søndag 23. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Menighetens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestetjenesten.

*****************************************************************
Men det skjer også mye på hverdagene i Langgata kirke. Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 15.1 – 29.1 – 12.2 – 26.2 – 11.3 – 25.3

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 3.2 – 2.3 – 6.4 – 4.5

Bibel og kveldsmat: Disse kveldene kl. 19 – ca 21: 12.3 – 25.3 – 7.5.
Foto: Tormod Fredriksen
Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han er nå pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.

Artikkelen vil bli oppdatert med flere opplysninger etter hvert.