Vinterens søndager i Langgata kirke 2017

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren 2017. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen.

FASTETIDEN 2017:

Fredag 3. mars i Metodistkirken: Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Hortens menigheter var denne kvelden invitert til byens metodistkirke. Preken ved Metodistkirkens prest Hilde Sanden-Bjønnes.
Bønnedag_1  Bønnedag_2
Metodistkirkens sanggruppe Møtepunkt deltok. Og DELKs Grete Ludvigsen.

5. mars kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud.
Erling R
Knut Grytnes er klokker, Elisabeth Grytnes leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til prestenes lønn.

12. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Tale v/Herman Næss. Harald Claudius spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Før møtet er det anledning til bønn i Lillesalen fra kl. 10.15 til 10.45.

19. mars kl.11.00 – 3. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Luhr er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist.
froydis-f_c
Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til DELKs skoledrift.
Før gudstjenesten er det anledning til bønn i Lillesalen fra kl. 10.15 til 10.45.

26. mars kl. 11.00 – Maria budskapsdag: Søndagsmøte. Tale v/Tor. Alf Henrik Engen spiller. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Før møtet er det anledning til bønn i Lillesalen fra kl. 10.15 til 10.45.

2. april kl. 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Gudstjeneste ved Bjerkely menighets prest, Morten Askjer, og elever fra Bjerkely skole. Det er elevene i 5. – 7. klasse som er med denne dagen.
DSC02959_b   mai2_Morten
Tor er klokker, og Frøydis Fevang sitter ved orglet. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Før gudstjenesten er det anledning til bønn i Lillesalen fra kl. 10.15 til 10.45.

*************************************************************************

JANUAR OG FEBRUAR:

Nyårsdag – 1. januar 2017 kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det blir solosang ved Ranja Askjer. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til DELKs skoledrift.

8. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Kristian Heian er organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

15. januar kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Helen Andvik Thorvaldsen spiller piano. Sanggruppa Rønning og Lindhjem kommer med sang og musikk, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

22. januar kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Inger Elene Luhr er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til misjonen.

29. januar: Denne søndager er det ikke samling i Langgata kirke. Men alle er velkomne til gudstjenester/møter i andre lokale DELK-kirker i Vestfold eller i en av Horten og Borres kirker.
– Døvik kirke, Undrumsdal, kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Bjørn Lauritzen. Kollekt til ny kirke/ skole
– Moe kirke, Sandefjord, kl. 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Arne Thorsen. Kollekt til menighetens arbeid.
– Granly kirke, Tønsberg, kl 11.00: Søndagsmøte. Kollekt til nødhjelp.

5. februar kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Odd Gjerpe. Heidi og Torkjel Halvorsen synger og spiller gitar, og Heidi skal lese selvskrevne dikt og spille til sangene. Kollekt til Blå Kors i Horten.

12. februar kl 18.30 – Såmannssøndagen: Fellesmøte med de andre kristne menighetene i Horten. Det blir besøk fra Bibelselskapet med bl.a. Hans Johan Sagrusten.
P_Hans_J_Sagrusten  Foto: Bibelselskapet
Tema: «Hvordan det er å være kristen i Sentral-Asia i dag.» Representanter fra området vil delta på møtet. Det er stort behov for bibler i Sentral-Asia, og offeret denne dagen går til tilgjengeliggjøring av bibler til denne delen av verden.
Erling Rantrud leder arrangementet, Andreas Nornes er organist, og Metodistkirkens internasjonale sanggruppe, Møtepunkt, deltar.

19. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Telemark menighet, Jens Bjørnsgård. Tor er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Frøydis Fevang er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Offer til DELKs undomsarbeid.

26. februar kl 11.00 – Fastelavnssøndag: Søndagsmøte. Tale v/Jon Krokeborg. Alf Henrik Engen er organist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.