Vinter i Langgata kirke 2022

Slik ser vintersøndagene ut i Horten menighet:

– Søndag 2. januar kl 11.00 – Kristi åpenbaringsdag: Søndagsmøte med tale av Gunnar Borge. Harald Claudius spiller. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

– Søndag 9. januar kl 11.00 – 2. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte ved Tor og Inger Anette Perskaas. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 16. januar: Ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 23. januar kl 11.00 – 4. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste med nattverd ved DELKs tilsynsmann, Bertil Andersson. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.

– Søndag 30. januar kl 11.00 – 5. søndag i åpenbaringstiden: Søndagsmøte med tale av Tore Slettvik. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til DELKs skoledrift.

– Søndag 6. februar kl 11.00 – 6. søndag i åpenbaringstiden: Gudstjeneste ved prest Ragnar Andersen. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs ungdomsarbeid.

– Søndag 13. februar kl 18.00 – såmannssøndag/BIBELDAGEN: Felleskirkelig samling i SENTRUMSKIRKEN. Offer til Bibelselskapet.

– Søndag 20. februar kl 11.00 – Kristi forklarelsesdag: Søndagsmøte. Kollekt til driften ved Bondal fjellstue.

– Søndag 27. februar kl 11.00 – fastelavnssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til prestetjenesten.

– Søndag 6. mars kl 11.00 – 1. søndag i fastetiden: Søndagsmøte ved familien Halvorsen fra Bjerkely menighet. Heidi Halvorsen spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 13. mars kl 11.00 – 2. søndag i fastetiden: Søndagsmøte. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

– Søndag 20. mars: Ingen samling i Langgata kirke.

– Søndag 27. mars kl 11.00 – Maria budskapsdag: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bergen menighet, Jan Bygstad. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs misjonsprosjekter.

– Søndag 3. april kl 11.00 – 4. søndag i fastetiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs skoledrift.

– Søndag 10. april kl 11.00 – palmesøndag: Felles gudstjeneste med nattverd i Hauges Minde i Råde ved prest Boe Johannes Hermansen.

Smittevern: Vi praktiserer nasjonale regler med registrering, hygiene, munnbind og god avstand med tilviste plasser i kirkerommet. Det tilrettelegges for nattverd og menighetssang, det siste med munnbind.