Bibel og kveldsmat

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirkestua. Deretter er det samling i kirken til stille bønn, ettertanke, lystenning,  og det avsluttes gjerne med noen vers fra Salmenes bok. Kvelden avrundes med kveldsmat og sosialt samvær i kirkestua og med samling i plenum med spørsmål eller vitnesbyrd.

Det blir satt stor pris på disse samlingene og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Følgende samlinger er satt opp vinteren 2019, med følgende foreløpige temaoverskrifter, alle kl. 19.00:
– onsdag 30. januar: Jeg tror på Gud – når det er vanskelig å være medmenneske
– tirsdag 26. februar: Jeg tror på Gud – når verden ikke tror
– onsdag 10. april: Jeg tror på Gud – når jeg ser framover. Etter bibeltimen er det en liturgisk stund i kirkerommet med salmesang, bønn med litaniet og orgelmusikk.

Ulf-Asp-arkivfoto-e1442312132649 Foto: Tormod Fredriksen
Bibeltimene er ved prest Ulf Asp. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han har nå sist høst sluttet som prest i fast stilling i Ryenberget menighet, Oslo, og blitt pensjonist. Ulf legger heldigvis ikke helt opp: Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat. Og vi i Horten er også så heldige å få nyte godt av hans bibelkunnskap og forkynnelse.