Kalender

Okt - 2019

27 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Herman Næss
Offer til Kirkens Nødhjelp
30 Okt
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

Nov - 2019

03 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Sang- og musikkmøte. Gunnar Borge, Gro Bonden Nysveen og Helge Kristian Bonden.
04 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
07 Nov
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale

10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten
13 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift

18 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
19 Nov
Tidebønn og bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale
23 Nov
JULESALGSMESSE
Kl. 11:00
STED: Bjerkely Menighetsenter i Undrumsdal

24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Kirkens SOS
27 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

Des - 2019

01 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
1. søndag i adventstiden
Adventsang
05 Des
Bibel og kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale
08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til lokalt menighetsarbeid

11 Des
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid
22 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Kirkens Nødhjelp

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
29 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Bibelgruppa har ansvar for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid