Kalender

Apr - 2019

21 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 18:00
Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Bibelgruppe har ansvaret for dette møtet
Jostein Bendiksen holder innlegg om prosjekt: DELK`S 150 års jubileumsutgivelse
Offer til lokalt menighetsarbeid
30 Apr
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00

Mai - 2019

05 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til misjon
06 Mai
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00
15 Mai
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30

19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Musikk og diktlesning ved Familien Halvorsen
Offer til Blå Kors Horten

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til lokalt menighetsarbeid
09 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Rolf Ekenes
Offer til prestetjenesten
10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. pinsedag
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Horten
Sted: Lystlunden

16 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Andreas Johansson
Offer til Andre formål
23 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
St.Hans stevne på Gjennestad - begynner på lørdagen den 22.6 - se egen omtale
30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid