Kalender

Feb - 2019

24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Sangmøte
Offer til lokalt menighetsarbeid
26 Feb
Bibel og kveldsmat, se egen omtale
Kl. 19:00
27 Feb
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30

Mar - 2019

01 Mar
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Kl. 19:00
Sosialt samvær med kaffe og kaker fra kl.18
Sted: Sentrumskirken

03 Mar
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Erling Rantrud
Besøk av elever fra Bjerkely skole
Offer til prestetjenesten
04 Mar
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00

05 Mar
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00
06 Mar
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Dette er menighetens årsmøte.
10 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten

13 Mar
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30
17 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Jon Krokeborg
Offer til lokalt menighetsarbeid
19 Mar
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00

24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Prest: Jon Magne Sønstabø
Offer til ungdomsarbeid
27 Mar
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30
31 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Nødhjelp

Apr - 2019

01 Apr
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00
02 Apr
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00
07 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til misjon

10 Apr
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30
10 Apr
Bibel og kveldsmat, se egen omtale
Kl. 19:00
14 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Boe Johannes Hermansen
Felles med Østfold menighet. Sted: Hauges Minde, Råde

18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Skjærtorsdag
Prest: Erling Rantrud
Offer til lokalt menighetsarbeid
19 Apr
Langfredagsmøte - bibelgruppe har ansvaret
Kl. 08:30
21 Apr
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 18:00
Påskedag
Prest: Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten

28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Familien Halvorsen medvirker med musikk/diktlesning
Offer til lokalt menighetsarbeid
30 Apr
Tidebønn og bibellesning, se egen omtale
Kl. 19:00

Mai - 2019

05 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Prest: Boe Johannes Hermansen
Offer til misjon
06 Mai
Misjonskveld, se egen omtale
Kl. 19:00
15 Mai
Vennetreff, se egen omtale
Kl. 11:30

19 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
26 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har ansvaret for dette møte.
Offer til Blå Kors Horten

Jun - 2019

02 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Alf Henrik Engen
Offer til lokalt menighetsarbeid
09 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Peter Johansen
Offer til prestetjenesten
10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Horten
Sted: Lystlunden

16 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Prest: Andreas Johansson
Offer til Andre formål
23 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
St.Hans stevne på Gjennestad - begynner på lørdagen den 22.6 - se egen omtale
30 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Offer til lokalt menighetsarbeid