Kalender

Sep - 2019

01 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til Kirkens Nødhjelp
02 Sep
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
08 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten

11 Sep
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Asbjørn Bårnes
Offer til lokalt menighetsarbeid
16 Sep
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale

17 Sep
Tidebønn og bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale
22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til ungdomsarbeid
25 Sep
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

29 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Reidun Hvale
Diakon Reidun Hvale fra Telemark kommer. Tema er Lina Sandell
Offer til lokalt menighetsarbeid

Okt - 2019

01 Okt
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale
06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift
07 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale

10 Okt
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale
13 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Herman Næss
Offer til Bondal fjellstue
16 Okt
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

20 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Olaf Engestøl
Offer til misjon
21 Okt
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
22 Okt
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale

27 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Rolf Kristian Andersen
Offer til Kirkens Nødhjelp
30 Okt
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

Nov - 2019

03 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Gunnar Borge
Sangmøte
04 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
07 Nov
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale

10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Tor
Offer til Blå Kors Horten
13 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til DELKs skoledrift

18 Nov
Misjonskveld
Kl. 19:00
se egen omtale
19 Nov
Tidebønn og Bibellesning
Kl. 19:00
se egen omtale
23 Nov
JULESALGSMESSE
Kl. 11:00
STED: Bjerkely Meninghetsenter i Undrumsdal

24 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Knut Grytnes
Offer til Kirkens SOS
27 Nov
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale

Des - 2019

01 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Adventsang
05 Des
Bibel og Kveldsmat
Kl. 19:00
se egen omtale
08 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til lokalt menighetsarbeid

11 Des
Vennetreff
Kl. 11:30
se egen omtale
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bibelgruppe har dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid
22 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Peter Johansen
Offer til Kirkens Nødhjelp

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Erling Rantrud
Offer til prestetjenesten
29 Des
Søndagsmøte
Kl. 17:00
Bibelgruppa har ansvar for dette møtet
Offer til lokalt menighetsarbeid