Leir for barn, ungdom og familier

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

Det arrangeres leire for barn på Bondal fjellstue i skolens sommerferie:

– Leir 1: 4.-5. kl.: Mandag 24. til torsdag 27. juni 2019
Påmelding: Kjell-André Bettum: kjellandre.bettum@granlyskole.no
– Leir 2: 6.-7.  kl.: Torsdag 27. juni til søndag 30. juni
Påmelding: Torbjørn Nilgard, tlf.489 98 876, e-post: thorbjorn.nilgard@hybeko.no

Invitasjoner med nærmere informasjon vil bli sendt ut via skolene i løpet av våren. Påmeldingsfrist 1. juni.

DELK arrangerer vanligvis også to leirer for ungdom i løpet av året. En påskeleir i Trysil – med god muligheter for fysisk utfoldelse og godt fellesskap. Om sommeren er det leir på Kvitsund – fra konfirmantalder og oppover. Se DELK, Ungdom for mer informasjon.
Vollyball Kvitsund 2014

Påskeleir i Trysil 2019PiT2019: 13. – 17. april 2019: Trysil ungdomsskole, Trysil.
Påmelding, priser og info: www.Deltager.no/PiT_2019

Helgetur til Bondal leirsted i DELuKs regi: 15. – 17. mars 2019
Påmelding, priser og info: Se link på DELuKs’ Facebook-side.

Kvitsund 2019: 26. – 30. juni 2019
Her finner du detaljer om leiren.