2. pinsedag i Lystlunden

Felleskirkelig gudstjeneste i Lystlunden i regi av Den norske kirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Metodistkirken, Misjonsmenigheten og Arken.

Det ble en fin felles gudstjeneste med sol fra nesten skyfri himmel. Prekenen var ved DELK-prest Erling Rantrud.

Kirkekaffe i Lystlunden. Noen satt i paviljongen. Mange rundt i parken under trærne. Det kom litt regn da, men sola kom raskt tilbake.

Fotos: Torill Askjer