Bibel og kveldsmat i Langgata kirke høsten 2016

Bibel og kveldsmat er blitt en tradisjon i Langgata kirke. Dette er bibelundervisning som skjer 3-4 ganger i vårhalvåret og i høsthalvåret.

Kvelden starter med bibelundervisning  i 30 – 40 minutter i kirkestua. Deretter samler vi oss i kirken til stille bønn, ettertanke, lystenning,  og det avsluttes gjerne med noen vers fra Salmenes bok. Kvelden avrundes med kveldsmat og sosialt samvær i kirkestua og med samling i plenum med spørsmål eller vitnesbyrd.

Det blir satt stor pris på disse samlingene og de er etterspurt ikke bare av medlemmer av DELK, men også fra andre menigheter i byen.

Temaet for bibel-og kveldsmatkveldene høsten 2016 er «Se, hvor stor kjærlighet Far har vist oss!» – Om å leve med Gud i lys av 1. Johannes brev.

Følgende samlinger er satt opp, alle kl. 19.00:

  • 11. oktober: Bibeltime v/Ulf Asp
  • 8. november: Bibeltime v/Ulf Asp. Sang og musikk: Ole Jan Lefsaker
  • 29. november: Bibeltime v/Toril Asp

Ulf-Asp-arkivfoto-e1442312132649  Foto: Tormod Fredriksen   p_toril-asp  Foto: Roald Bjaanes
Ulf Asp er nå prest i Ryenberget kirke i Oslo og DELKs misjonssekretær. Han har tidligere vært prest for Horten DELK-menighet og tilsynsmann for kirkesamfunnet. Han driver, sammen med ektefelle Toril, Høgsveen retreat.