Arkiv

Bibel og kveldsmat torsdag 14. april kl. 19.00

Bibeltime med tema «Når Gud overrasker» er den tredje denne vinteren/våren, og Ulf Asp har ansvaret for undervisningen denne kvelden.

[ Les mer ]

Søndag 10. april i Langgata kirke

Denne 3. søndagen i påsketiden får Langgata kirke besøk av Horten kirkekor. Alf Henrik Engen er dagens taler, og Gunnar Borge leder.

[ Les mer ]

Søndag 3. april i Langgata kirke

2. søndag i påsketiden er det gudstjeneste i Langgata kirke ved Jens Bjørnsgård.

[ Les mer ]

Horten menighet DELK på besøk i Østfold

Palmesøndag 2016 reiste en kontingent av Horten-menigheten til Rolvsøy i Østfold og ble vel mottatt av søstermenigheten i Østfold.

[ Les mer ]

Påske 2016 i Langgata kirke

I tillegg til menighetens besøk til søstermenigheten i Østfold på palmesøndag vil det bli 3 samlinger i Langgata kirke i påsken.

[ Les mer ]

Bibel og kveldsmat torsdag 17. mars kl. 19.00

Bibelundervisning med tema «Stedfortrederen Jesus» er den andre av tre denne vinteren/våren. Ulf Asp har ansvaret, og denne gangen inngår også en fastegudstjeneste med nattverd. 2016.

[ Les mer ]

Palmesøndag med Horten menighet DELK

Denne søndagen, 20. mars, er menigheten invitert til Østfold DELK-menighet og gudstjeneste i Hauges Minde, Rolvsøy i Østfold (mellom Sarpsborg og Fredrikstad).

[ Les mer ]

Maria budskapsdag 13. mars i Langgata kirke

På Maria budskapsdag er det familiegudstjeneste i Langgata kirke.

[ Les mer ]

Søndag 6. mars i Langgata kirke

Denne dagen, 4. søndag i fastetiden, er det møte i kirken kl. 11.00. Knut Grytnes er dagens taler.

[ Les mer ]

Bibel og kveldsmat torsdag 25. februar kl. 19.00

Bibelundervisning med tema «Gud er vår tilflukt» er den første av tre denne vinteren/våren, og Toril Asp har ansvaret denne kvelden.

[ Les mer ]