Hauge-aften i Langgata kirke: AVLYST pga smittesituasjonen.

Vi feirer 250-års jubileet for Hans Nielsen Hauges fødsel. Han har betydd mye for kristenliv og kristendomsforståelsen i Norge og for mange områder av norsk samfunnsliv.
Søndag 12. desember kl 18.00 får vi besøk av Rolf Ekenes, David Gjerp og Lars Inge Magerøy, som vil belyse noen av disse sidene ved Hauges liv og virke.

David Gjerp er tidligere domprost i Tønsberg domkirke.

Han vil fremføre en teatermonolog med tittelen «Hans Nielsen Hauge – Kallet – Kampen – Kraften.»

Rolf Ekenes er prest og tidligere tilsynsmann i DELK og godt kjent for menigheten i Horten.

Han har et innslag som han har kalt «Skråblikk på Hauge.»

Lars Inge Magerøy

er tidligere sokneprest i Enebakk, og han vil bidra med temaet «Gåten Hans Nielsen Hauge».

Rolf Ekenes forteller at de tre bidragsyterne er ganske komplette mht bredden i temaene og presentasjonen av Hauge. Det er bare å glede seg!