Høsten 2021 i Horten

Dette er høstprogrammet i Langgata kirke, primært for søndagene. Andre arrangementer blir også oppdatert her.

LITT OM SMITTEVERNTILTAK VED SAMLINGER I LANGGATA KIRKE.
Menighetsstyret har i tidsrom der det har vært nødvendig, lagt til rette for praktisk gjennomføring av gudstjenester, møter og andre samlinger i samsvar med aktuelle lokale og nasjonale tiltak.
– Fra 19. september 2021 ble det åpnet for felles sang i kirken igjen.
– Fra 25. september er smitteverntiltakene opphevet i Langgata kirke. Ved nattverd oppfordres det likevel til å komme fram til alteret i puljer, samt å respektere de som fortsatt har behov for noe beskyttelse og avstand.
Nasjonale smittevernråd gjelder fortsatt, f.eks. hånd- og hostehygiene, oppmerksomhet ved nyoppstått luftveisinfeksjon m.v.


Søndag 5. september kl 11.00 – 15. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ulf Asp. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Det er ofring til Bondal fjellstue.

Søndag 12. september kl 11.00 – 16. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Karsten Grytnes. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til DELKs skoledrift.

Søndag 19. september kl 11.00 – 17. søndag i treenighetstiden – høstens påskedag: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Minnemarkering. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til ungdomsarbeidet i DELK.

Søndag 26. september kl 11.00 – 18. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Bergen menighet, Jon Magne Sønstabø.

Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Ofring til Israelsmisjonen.

Søndag 3. oktober kl 11.00 – 19. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Rolf Ekenes. Roald Bjaanes er organist, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.
Rolf Ekenes er prest og tidligere tilsynsmann i DELK og således godt kjent for menigheten i Horten.

Søndag 10. oktober kl 11.00 – 20. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved kirkesamfunnets tilsynsmann, Bertil Andersson. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 17. oktober kl 11.00 – 21. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Olaf Alsaker. Harald Claudius spiller. Kollekt til Misjon uten grenser.

Søndag 24. oktober: Ingen samling i Langgata kirke.

Søndag 31. oktober kl 11.00 – bots- og bønnedag: Gudstjeneste med skriftemål og nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Alf Henrik Engen er organist. Det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 7. november kl 11.00 – allehelgensdag: Søndagsmøte. Tale ved Georg S. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til Bondal fjellstue.

Søndag 14. november kl 11.00 – 25. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ulf Asp. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring prestetjenesten.

Søndag 21. november kl 11.00 – domssøndag/Kristi kongedag: Søndagsmøte. Taler ved Tor og Torkjell.

Familien Halvorsen deltar: Heidi Halvorsen, piano, orgel og dikt; Mille, sang; Joel, fiolin; Torkjell, gitarer. Kollekt til kirkens drift.

Søndag 28. november kl 17.00 – 1. søndag i adventstiden: Adventsang ved Torill Askjer, Gunnar Borge og Roald Bjaanes. Etter mønster fra den engelske kirke – Lessons and Carols: Sanger, salmer, musikk og tekster som hører adventstiden til.

Ranja og Jacob Askjer, sang. Tekstlesere. Kollekt til Blå Kors, Horten. Se nærmere i artikkel om advent og jul.

****************************************************************

BIBELTIMER høsten 2021 ved prest Ulf Asp, alle fra kl 19.00:
7. september – 12. oktober – 9. november.
Tema dette semesteret blir Johannes’ åpenbaring.
Se egen omtale av dette.

MISJONSGRUPPA i Langgata kirke starter opp igjen på følgende mandager kl 19:
20. september – 4. oktober – 18. oktober – 1. november – 15. november. Det blir servert kaffe og te. De som ønsker det, kan ta med noe å spise selv.
Lørdag 4. desember: Mini julesalgsmesse i Langgata kirke.

Vennetreff starter opp igjen onsdag 20. oktober kl 11.30-14.00:
20. oktober – 3. november – 17. november – 1. desember