Julesalgsmesse i Bjerkely kirke

Denne salgsmessen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom misjonsforeningene i Langgata/Horten DELK-menighet og Bjerkely menighet og skjer annethvert år i Langgata og Bjerkely kirker.

Årets julesalgsmesse er historie og var et godt besøkt arrangement. Resultatet ble ca 90.000 kroner. Flott!

Messen gikk av stabelen i Bjerkely menighetssenter, som huser Bjerkely menighet og Bjerkely skole. Bjerkely menighet (tidligere Nordre Vestfold menighet) er en sammenslutning av Delk-menighetene i Fon (Solberg), Botne og Undrumsdal (Døvik).

Det var Bjerkely misjonsforening som stod for det praktiske ved dette arrangementet, mens misjonsforeningen i Horten/Langgata hadde sørget for rikelig med mat. Og de hadde også bidratt stort med gjenstander til messen.
Her bilde fra kjøkkenet og foajeen:
 

Salgsbordene hadde mange fine gjenstander:
   

Gunnar Borge hadde styringen på boksalget, med en mengde titler:

Underveis var det også rom for åndelig påfyll i kirkerommet. Alf Henrik Engen ved orglet. Bertil Andersson med andakt og betraktninger om aktuell misjonssituasjon i Nord-Afrika samt fra sitt «eget» Mongolia med nylig oppstart av en ny, sammenslått luthersk kirke der samtidig med feiringen av Lutherjubileet:
     

Prikken over i’en er alltid auksjonen med mange fine gjenstander m.m.:
 

 

*************************************************************************

Forhåndsomtale av julesalgsmessen:

I år er det Bjerkely menighetssenter som er vertskap for dette arrangementet.
Programmet for dagen er slik:
– Salgsstart kl 11.00
– Andakt kl 12.30
– Auksjon kl 13.00
– Aktiviteter for barna kl 11 – 13

Det blir anledning til å betale via terminal både ved kjøp av varer og på auksjonen.

Hele inntekten går til misjonsarbeidet i DELK.

Innlevering av varer:
– Bjerkely mnh.senter, Døvikveien 2, Undrumsdal, fredag 17. nov. kl 17 – 19.
– Langgata kirke torsdag 16. november kl 17 – 19.