Juletiden i kirken

Her er oversikten over hva som skjer i Langgata kirke denne julen. Se også kalenderen på denne siden.

Søndag 17. desember kl 11.oo: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker, Marit Thorjussen er tekstleser og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til skoledriften i Nordre Vestfold/Bjerkely.

Juledag, 25. desember kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Solosang ved Ranja Askjer. Tor er klokker, Grete Ludvigsen er tekstleser og Roald Bjaanes er organist. Forsangerne støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til prestenes lønn.

Nyårsdag, 1. januar 2018 kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Andreas Nornes er organist.

Bildet: Etter maleri av Astrid Bjaanes