Langgata kirke vår og forsommer 2021

Her er opplysninger om gudstjenester og møter denne våren og forsommeren, samt litt om hvordan vi kan samles.

Fra 23. april er det mulig å samles i Langgata kirke med vanlige smitteverntiltak, bl.a. tilvist plass i kirken med trygg avstand. Det ikke blir felles sang inntil videre – det gjør at det er plass til flere i kirkerommet.

Søndag 18. april – 3. søndag i påsketiden: Ingen gudstjeneste i Langgata kirke. Men digitalt kan du være med på følgende:
Ryenberget kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste ved prest Erling Rantrud. Erling er også prest for Horten menighet, så mange hortensfolk vil nok følge denne sendingen.
– Moe kirke kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Fredrik Minnesjord.
Ofring/kollekt i Horten menighet går til lokalt menighetsarbeid: VIPPS 17208

Søndag 25. april kl 11.00 – 4. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest i Østfold menighet, Boe Johannes Hermansen.

Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes sitter på orgelkrakken. Det er offer til lokalt menighetsarbeid.
NB: Vedr. samværsrestriksjoner: Lokale/regionale tiltak oppheves fra 23. april kl 00.00. Det betyr at nasjonale tiltak heretter gjelder, og det kan arrangeres gudstjeneste i Langgata kirke igjen.

Søndag 2. mai – 5. søndag i påsketiden: Ingen samling i Langgata kirke.

Søndag 9. mai kl 11.00 – 6. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd ved vår prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til misjonen. Ingen fellessang; forsangergruppe synger salmene.

Torsdag 13. mai kl 11.00 – Kristi himmelfartsdag: Felles digital gudstjeneste for hele DELK fra Granly kirke, Tønsberg. Sendingen kan overværes i Langgata kirke. Alternativt kan du se den på egen skjerm her: https://www.delk.no/tv/

Søndag 16. mai kl 11.00 – søndag før pinse: Søndagsmøte. En bibelgruppe har ansvaret. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid. Ingen fellessang; forsangergruppe synger salmene.

Pinsedag, 23. mai kl 17.00 – merk tiden!: Høytidsgudstjeneste ved prest Erling Rantrud.

Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til prestetjenesten. Ingen fellessang; forsangergruppe synger salmene.

2. pinsedag, mandag 24. mai: Planlagt felles friluftsgudstjeneste med deltakelse av alle kristne menigheter i Horten kommune. AVLYST!

Søndag 30. mai – treenighetssøndag: Ingen samling i Langgata kirke.

Søndag 6. juni kl 11.00 – 2. søndag i treenighetstiden: gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til DELKs skoledrift. Ingen fellessang; forsangergruppe synger salmene.

Søndag 13. juni kl 11.00 – 3. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge.

Heidi Halvorsen spiller, og familien deltar. Det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 20. juni kl 11.00 – 4. søndag i treenighetstiden: Søndagsmøte. Tale ved Bjørn Lauritzen. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkesamfunnets ungdomsarbeid.

Sankthansstevnet 26.-27. juni: Dette blir også i år digitalt – klikk her for program, og her for å se de enkelte sekvensene på delk.no/tv på de oppsatte tidene – eller senere.

Søndag 27. juni kl 11.00 – 5. søndag i treenighetstiden: Vi samles til digital gudstjeneste fra sankthansstevnet ved bl.a. tilsynsmann Bertil Andersson. Overføringen skjer på storskjerm i Langgata kirke kl 11.00.