Leir for barn, ungdom og familier

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

Det arrangeres leire for barn på Bondal fjellstue i skolens sommerferie:

– Leir 1: 4.-5. kl.: Mandag 22. til torsdag 25. juni 2020:
I 2020 er leiren av smittevernhensyn dessverre avlyst.
– Leir 2: 6.-7.  kl.: Torsdag 25. juni til søndag 28. juni: I 2020 er leiren av smittevernhensyn dessverre avlyst.

DELK arrangerer vanligvis også to leirer for ungdom i løpet av året. En påskeleir i Trysil – med god muligheter for fysisk utfoldelse og godt fellesskap. Om sommeren er det leir på Kvitsund – fra konfirmantalder og oppover. Se DELK, Ungdom for mer informasjon.
Vollyball Kvitsund 2014

Påskeleir i Trysil 2019PiT2019: 13. – 17. april 2019: Trysil ungdomsskole, Trysil.
Påmelding, priser og info: www.Deltager.no/PiT_2019

Helgetur til Bondal leirsted i DELuKs regi: 13. – 15. mars 2020.
Påmelding, priser og info: Se link på DELuKs’ Facebook-side.

Kvitsund 2020: 24. – 28. juni 2020
Det satses på at leiren kan gjennomføres med aktuelle smitteverntiltak.
Her finner du detaljer om leiren.