Leir for barn, ungdom og familier

DELK har et eget leirsted i Telemark, Bondal fjellstue. Både her og i andre omgivelser arrangeres leirer både for barn og ungdom.

Det arrangeres leire for barn på Bondal fjellstue i skolens sommerferie:

Vanligvis har leirene blitt avviklet i slutten av juni. I år, 2021, er tidspunktene endret til begynnelsen av august:
– Leir 1: 4.-5. kl.:
Mandag 2. til torsdag 5. august 2021.
– Leir 2: 6.-7.  kl.: Torsdag 5. juni til søndag 8. august.
Påmeldingsfrist: 26. juni.
Se her for informasjon.

DELK arrangerer vanligvis også to leirer for ungdom i løpet av året. En påskeleir i Trysil – med god muligheter for fysisk utfoldelse og godt fellesskap. Om sommeren er det leir på Kvitsund – fra konfirmantalder og oppover.
Vollyball Kvitsund 2014
Kvitsund 2021: 30. juni – 4. juli 2021. Les mer her.
Leiren 24.-28.juni 2020: oppsummering av leiren i etterkant.