Misjon

Menigheten har en aktiv misjonsforening som møtes første mandag i måneden i vårhalvåret og hver 14. dag om høsten, frem til julemesse i november.

Vi starter kveldene med håndarbeid og aktiviteter med tanke på messa. Så leser vi opp hilsener fra misjonærene våre, synger, har Guds ord og forbønn. Kvelden avsluttes med kveldsmat.

Misjonsforeningen er ansvarlig for gjennomføring av julemesse i slutten av november. Horten menighet samarbeider med menigheten i Nordre Vestfold/Bjerkely kirke, slik at vi har julemesse annet hvert år i Horten.
Ved salgsmessen i Langgata kirke i 1. desember 2018 ble resultatet over 66.000 kroner til misjonen.

Ønsker du å komme på kveldene våre, er du hjertelig velkommen!

Dette er datoene for samlingene vinter/vår 2020, alle fra kl 19.00:
– 3. februar
– 2. mars
– 6. april
– 4. mai

Årets julesalgsmesse skjer i Langgata kirke i månedsskiftet november/desember 2020.

Her er kan du lese mer om DELKs misjonsengasjement.

Kontaktperson lokalt er Grete Ludvigsen, tlf: 452 71 246, epost: grete@ludvigsen.no