Møter og gudstjenester i mai og juni

Her er oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke etter pinse t.o.m. 3. juli. Kortversjonen finner du i kalenderen.

Søndag 22. mai kl. 11.00:
Møte. Tale v/Ivar Lyngås. Knut Grytnes leder, og Andreas Nornes er organist.

Søndag 29. mai kl. 11.00:
Møte. Tale v/Tore Slettvik. John Ludvigsen er møteleder, Harald Claudius er pianist.

Søndag 5. juni:
Møte. Tale v/Tor. Andreas Nornes er organist.

Søndag 12. juni kl 11.00:
Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Elisabeth Grytnes er tekstleser, Roald Bjaanes er organist og det er ofring til Bondal leirsted.

Søndag 19. juni:
Møte. Tale v/Curt Westman. Torill Askjer er møteleder, Andreas Nornes er organist. Curt Westman driver hjelpearbeid i Slovakia, og denne dagen er det ofring til dette.

Lørdag 25. og søndag 26. juni:
St.Hansstevnet 2016 på Gjennestad i Stokke, fullspekket med program. Tema: «Jeg har kalt deg ved navn».
Se på DELKs nettside her.
Det blir møter, gudstjeneste, seminarer, konsert og mange forskjellige aktiviteter.

Søndag 3. juli kl. 11.00:
Gudstjeneste med nattverd v/prest Ottar Endresen. Roald Bjaanes er organist.