Påsken 2021 på nett

I disse tider med stengte kirker kan vi likevel ta del i gudstjenester og møter i menighetene våre via internett.

Menigheter i DELK som allerede er i gang med digitale sendinger, har gått sammen om å legge ut hver sine gudstjenester eller møter på et felles sted, slik at hele påsken er dekket: delk.no/tv:

  • Palmesøndag – kl. 11.00: Familiemøte fra Ryenberget menighet, barneinnslag og tale ved Egil Helland.
    Kollekt til kirkens drift i Horten: Konto nr. 24506613082, Vipps 17208.
  • Skjærtorsdag – kl. 11.00: Gudstjeneste fra Telemark menighet, ved Fred Arve Fahre, med innslag for barn.  
  • Langfredag – kl. 11.00: Langfredagsmøte fra Ryenberget menighet, lidelseshistorien, ledelse av Fred Søndby.
  • Påskeaften – kl. 19.00: Påskenattsandakt fra Granly menighet, ved Peter Johansen.  
  • Påskedag – kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste fra Bergen menighet, ved Jan Bygstad.
    Offer til prestetjenesten i DELK. Konto nr. 24506613082, Vipps 17208.
  • 2. påskedag – Kl. 11.00:  Gudstjeneste fra Østfold menighet, ved Boe Johannes Hermansen. Med innslag vedrørende Hauge-jubileet.


Planlagte gudstjenester i Langgata kirke i påsken er avlyst.
Det gjelder skjærtorsdag kl 17, langfredag kl 8.30 og påskedag kl 11 samt felles gudstjeneste i Østfold palmesøndag.
Dette henger sammen med nye, strenge smitteverntiltak fra 17.3.2021 for Horten kommune, der det meste er stengt ned: «Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.»