Påsketid og forsommer 2018

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen

Søndag 25. mars – Palmesøndag – kl 11.00: Vi reiser til Østfold og feirer gudstjeneste sammen med søstermenigheten vår der. Sted: Hauges Minde, Rolvsøy. Gudstjeneste med nattverd v/prest Boe Johannes Hermansen.

Det har blitt en tradisjon at våre to menigheter besøker hverandre. Østfoldmenigheten kommer til Horten om høsten, mens vi gjerne har kommet til Hauges Minde palmesøndag. Bildet er fra turen over fjorden i 2016.

Skjærtorsdag, 29. mars kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Tor er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist.

Langfredag, 30. mars kl 08.30 – merk tiden: Langfredagsmøte v/bibelgruppe. Tekstlesninger, musikk og sang. Roald Bjaanes er organist.


Påskedag – søndag 1. april kl 11.00:
Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes betjener orgelet. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

Søndag 8. april kl 11.00 – 2. søndag i påsketiden: Sangmøte. Tale v/Gunnar Borge. Roald Bjaanes er organist. Vi synger nyere salmer og sanger fra «Pris hans navn». Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 15. april kl 11.00 – 3. søndag i påsketiden : Søndagsmøte. Tale ved prest Herman Næss. Heidi Halvorsen er organist, og ektefelle Torkjell og sønn Joel spiller sammen med henne på gitar og fiolin. Det er kollekt til kirkens drift.

Herman Næss er bosatt i Re kommune og er godt kjent for menigheten. Han har vært tilsynsmann for DELK og prest for menigheten her i Horten før han ble pensjonist.

  Bildemontasje øverst her: Bilder fra gudstjenesten!
Søndag 22. april kl 11.00 – 4. søndag i påsketiden:
Familiegudstjeneste ved prest Erling Rantrud. 4.- og 5.-klassene ved Bjerkely skole deltar. Roald Bjaanes er organist, og det er ofring til misjonen.

Søndag 29. april kl 11.00 – 5. søndag i påsketiden: Søndagsmøte. Tale v/Tor. Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til Åpne Dører.

Søndag 6. mai kl 11.00 – 6. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Ulf Asp. Inger Elene Brekke er klokker, Elisabeth Grytnes tekstleser, og Roald Bjaanes organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.


Torsdag 10. mai kl 11.00 – Kristi himmelfartsdag:
Møte. Tale v/Knut Grytnes. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 20. mai kl 11.00 – pinsedag: Gudstjeneste med nattverd v/prest i Telemark menighet, Jens Bjørnsgård.

Tor er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

Mandag 21. mai kl. 11.00 – 2. pinsedag – er det felleskirkelig gudstjeneste med nattverd i Borreparken. Disse menighetene deltar: Arken, DELK Horten, Betel, Inspire kirken, Metodistkirken, Misjonskirken og Den norske kirke. Prekenen er ved prest Hilde Sanden-Bjønnes fra Metodistkirken. Sang ved Take Off TenSing og økumenisk forsangergruppe. Kantor Eli Rudland Næss er musikalsk ansvarlig. Kollekt til Stella kvinnesenter i Tønsberg.

Etter gudstjenesten er det fritt fram for medbragt kirkekaffe, og folk oppfordres til å ta med bord og stoler. Ved regn blir gudstjenesten i Borre kirke.

Søndag 27. mai kl 11.00 – treenighetssøndag: Søndagsmøte. Tale v/Fredrik Minnesjord. Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 3. juni kl 11.00 – 2. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen er tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens drift.

Søndag 10. juni – 3. søndag i treenighetstiden –  er det ikke samling i Langgata kirke. Men Horten menighet er invitert til nyåpning av Moe kirke i Sandefjord, der det har vært jobbet i lang tid med utvidelse av kirkedel og lokaliteter til skolen. Utvidelsen innebærer utvidet kirkerom/gymsal, nytt allrom mellom de to hovedbyggene og et stort oppholdsrom under allrommet.
Moe kirke kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd v/prest Erling Rantrud. Nyåpning av kirken.

Det er også samlinger i nærliggende DELK-menigheter:
Bjerkely kirke, Undrumsdal, kl 11.00: Familiegudstjeneste v/prest Boe Johannes Hermansen. Tale av Slavomir Slavik fra Slovakia.
– Granly kirke, Tønsberg, kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Signe B. Gjelstad. Søndagsskole.

Søndag 17. juni kl 11.00 – 4. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste v/prest Andreas Johansson.
Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes betjener orglet, og kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Det er ofring til Kirkens SOS.

Søndag 24. juni kl 11.00 – 5. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd på Gjennestad. Preken ved Ulf Asp. Musikkansvarlig: Anders Rønningen.
Lørdag 23. og søndag 24. juni finner det tradisjonelle Gjennestadstevnet sted. Årets tema er «Bygge for livet». Her er program med praktiske opplysninger.