Påsketid og forsommer 2019

Her er oversikt over gudstjenester og møter i Langgata kirke for våren. Listen blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen.

Søndag 14. april kl 11.00 – Palmesøndag: Menighetens tradisjonelle tur til Østfold med gudstjeneste i vår søstermenighet der.
  
Gudstjenesten er ved Østfold menighets prest, Boe Johannes Hermansen, og det er nattverd. Sted: Hauges Minde i Råde.

Skjærtorsdag, 18. april kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen tekstleser, og Roald Bjaanes er organist.

Langfredag, 19. april kl 08.30 – merk tiden: Langfredagsmøte v/bibelgruppe. Tekstlesninger, musikk og sang. Roald Bjaanes er organist.


Påskedag – søndag 21. april kl 18.00 – merk tiden:
Høytidsgudstjeneste og nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes betjener orgelet. Ranja og Jacob Askjer og Marie Rantrud deltar med sang. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

Søndag 28. april kl 11.00 – 2. søndag i påsketiden: Søndagsmøte ved en av menighetens bibelgrupper. Jostein Bendiksen holder innlegg om prosjekt ‘DELKs 150 års jubileumsutgivelse’. Offer til lokalt menighetsarbeid. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til kirkens drift.

Søndag 5. mai kl 11.00 – 3. søndag i påsketiden: Gudstjeneste ved prest i Østfold menighet, Boe Johannes Hermansen. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 19. mai kl 11.00 – 5. søndag i påsketiden: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Inger Anette Perskaas leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til DELKs skoledrift.

Søndag 26. mai kl 11.00 – 6. søndag i påsketiden: Søndagsmøte. Familien Halvorsen fra Bjerkely menighet deltar med musikk og poesi. Heidi Halvorsen spiller, og det er kollekt til Blå Kors Horten.

Søndag 2. juni kl 11.00 – søndag før pinse: Søndagsmøte. Tale ved Gunnar Borge. Alf Henrik Engen har ansvar for musikken, og det er kollekt til kirkens drift.

Pinsedag – søndag 9. juni kl 11.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved tilsynsmann Rolf Ekenes. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

Dette er siste gang Rolf Ekenes leder gudstjeneste i Langgata kirke i egenskap av tilsynsmann for kirkesamfunnet vårt; han går av som tilsynsmann ved generalforsamlingen på Gjennestad om to uker. Vi her i Horten ser fram til denne gudstjenesten.

2. pinsedag – mandag 10. juni kl 11.00: Felleskirkelig gudstjeneste med nattverd i Lystlunden, Horten. Preken ved  prost  Harald Bryne. Sang av Take Off Ten Sing Åsgårdstrand. Markering av Søndagsskolen Norges 100 årsjubileum. Søndagsskolekonsulent Irene Gundersen i Vestfold krets deltar. Nattverd.

Disse menighetene deltar: Arken, DELK Horten, Betel, Inspire kirken, Metodistkirken, Misjonskirken og Den norske kirke. Kantor Åse Igland Berg er musikalsk ansvarlig.
Offer til Søndagsskolen Norges arbeid.

Søndag 16. juni kl 11.00 – Treenighetssøndag: Gudstjeneste med nattverd ved prest Andreas Johansson.

Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Alf Henrik Engen er organist.

Søndag 23. juni kl 11.00 – 5. søndag i treenighetstiden: Gudstjeneste med nattverd på Gjennestad. Preken ved ny tilsynsmann, Bertil Andersson.

Fra fredag 21. til søndag 23. juni finner det tradisjonelle Gjennestadstevnet sted med Generalforsamling fredag og lørdag. Årets tema er «Felles skapt – I Jesus, for hverandre, ut i verden». Her er program med praktiske opplysninger. Og her finner du programbrosjyren til nedlasting.
Se bilder øverst fra årets stevne.

**************************************************************************************************************

Hverdagsaktivitetene fortsetter også litt utover våren.
Nærmere opplysninger om nedenstående aktiviteter finner du på denne nettsiden under Meny – Hva skjer?.

Vennetreff: Følgende onsdager kl 11.30 til ca kl 14: 10.4 og 15.5.

Misjon: Følgende mandager kl. 19: 1.4 og 6.5.

Tidebønn og tekstlesning: Tirsdager kl 19.00: 2.4 og 30.4.

Bibel og kveldsmat, kl 19.00: Onsdag 10.4. I tillegg til det vanlige opplegget med bibelundervisning, vil det i kirkerommet være en liturgisk sekvens med musikk, litaniet og bønn i tilknytning til fastetiden.