Samlinger i Langgata kirke før pinse

1. mai og 8. mai vil det være søndagsmøte i Langgata kirke med lokale talere, Gunnar Borge og Knut Grytnes. Kristi himmelfartsdag er det gudstjeneste med nattverd ved Ulf Asp.

Søndag 1. mai
Prekentekst: Matteus 6, 7-13. Lesetekster: Daniel 9, 17-19  og 1. Timoteus, 2, 1-6a.
P_Gunnar Borge   Gunnar Borge er dagens taler. Han er ofte brukt som forkynner i menigheten. Ut over dette er han i aktivitet i alle områder av kirkens lokale virke.

Harald Claudius spiller piano, Bodil Hytten er tekstleser og det er kollekt til kirkens drift.

Torsdag 5. mai – Kristi himmelfartsdag
Prekentekst: Joh 17,1-5. Lesetekster: Apg 1,1-11 og Ef 1,17-23.
Ulf-Asp-arkivfoto-e1442312132649  Denne gudstjenesten ledes av menighetens tidligere prest, Ulf Asp. Han er nå prest i Ryenberget kirke i Oslo, DELKs misjonssekretær og driver Høgsveen retreat sammen med ektefelle Toril. Han har tidligere vært tilsynsmann for kirkesamfunnet.

Knut Grytnes er klokker, Marit Thorjussen er tekstleser og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til misjonen.

Søndag 8. mai – Søndag før pinse
Prekentekst: Joh 16,12-15. Lesetekster: 1 Kong 19,3b-13 og 1 Joh 5,6-12.
P_Knut Grytnes   Knut Grytnes er regelmessig i ilden som taler i Langgata kirke. Han er hortensgutt og har vokst opp i byens DELK-menighet, har vært eldstebror i en tiårsperiode og er nå i menighetens ledelse som medlem av Menighetsutvalget.

Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til driften av Bondal leirsted.