Søndag er kirkedag

De aller fleste søndagene i året er det gudstjeneste eller møte i Langgata kirke.

De fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest, Erling Rantrud. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på de fleste gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Etter gudstjenestene, unntatt i sommermånedene, har vi kirkekaffe, hvor en kopp kaffe og noe bakst danner en hyggelig avrunding av kirkedagen.

DSC02829_b  IMG_1236_b  DSC02834_b

Enkelte søndager i året vil det ikke skje noe i Langgata kirke – da er menigheten gjerne invitert til felles gudstjeneste i en annen kirke.