Søndagsmøte 31. mars med fokus på Luthers lille katekisme

Pensjonert sokneprest Harald Kaasa Hammer kommer til Langgata kirke denne søndags formiddagen med et foredrag om Luthers Lille katekisme og eksempler på praktisk bruk av den i hverdagen.

Han har deltatt på noen søndagsmøter i DELK og fremstår som en engasjerende foredragsholder.

Harald Kaasa Hammer (født 1946) er pensjonert sokneprest i Den norske kirke og virket sist på Nøtterøy/Teie. Han har ellers bl.a. arbeidet som prest i Finnmark, Telemark, Libanon og i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag og har vært en ressurs i Kirkerådets arbeid med revisjon av de nye gudstjenesteordningene og den nye tekstboken. Han er kjent som en profilert og dyktig prest, pedagog og teolog.


DELK-forlaget har nylig kommet med en nyutgivelse av katekismen med tillegg av bekjennelsesskriftene til lutherske kirker og menigheter i Norge, språklig tilrettelagt av Harald Kaasa Hammer.
Forlaget skriver bl.a.:
«Luther skrev katekismen som en veiledning i lys og glad familiekristendom. Denne katekismen er laget for å brukes av barn og i konfirmantundervisningen, og har fått fine helsides illustrasjoner. Boken inneholder bekjennelsesskriftene til lutherske kirker og menigheter i Norge. Bekjennelsene som vi bruker i gudstjenesten, er slik vi kjenner dem. De andre tekstene har Harald Kaasa Hammer oversatt fra tysk og latin. Han har skrevet presentasjoner til de tre hoveddelene i boka. Presentasjonene gjør tekstene lett tilgjengelig for alle. Dette er en familieutgave og menighetsutgave og folkeutgave med et lett leselig språk. Aktuell for barn, ungdom og voksne. En tynn og nett liten bok på om lag 90 sider, med stive permer og god innbinding.»

Katekismen har en egen ressursside, lillekatekisme.no. Her finnes blant annet foredrag, kursopplegg og plansjer til undervisningen.

Dette søndagsmøtet ledes av Knut Grytnes. Alf Henrik Engen står for det musikalske, og det er kollekt til Kirkens Nødhjelp.