Vintersøndagene i Langgata kirke 2018

Her følger oversikt over søndagssamlingene i Langgata kirke utover vinteren. Innholdet blir kontinuerlig oppdatert. Se også kalenderen.

Søndag 25. februar kl 11.00: Søndagsmøte v/lokal bibelgruppe. Helen Thorvaldsen spiller, og det er kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 4. mars kl 11.00: Søndagsmøte. Tale v/Bjørn Lauritzen. Andreas Nornes er organist, og det er kollekt til misjonen.

  
Søndag 11. mars kl 11.00:
Gudstjeneste med nattverd ved prest Andreas Johansson. Johansson fungerer som prest for Granly og Bjerkely menigheter i vinter.
Horten kirkekor med kantor Åse Igland Berg som dirigent, medvirker i gudstjenesten.
Tor er klokker, Marit Thorjussen leser tekstene, og Roald Bjaanes er organist. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens ungdomsarbeid.


Søndag 18. mars kl. 11.00 – Maria budskapsdag:
Familiegudstjeneste med nattverd i Bjerkely kirke, Undrumsdal, felles for Bjerkely og Granly menigheter. Prest Erling Rantrud og organist Roald Bjaanes. Offer til Bjerkely ny kirke og skole.

 
Søndag 25. mars kl. 11.00 – Palmesøndag:
Felles gudstjeneste med Østfold menighet. Prest Boe Johannes Hermansen. Nattverd. Sted: Hauges Minde, Råde.

Skjærtorsdag, 29. mars kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved menighetens prest, Erling Rantrud. Tor er klokker og tekstleser, Roald Bjaanes er organist.

Langfredag, 30. mars kl 08.30 – merk tiden: Langfredagsmøte v/bibelgruppe. Tekstlesninger, musikk og sang. Roald Bjaanes er organist.

Søndag 1. april kl 11.00 – Påskedag: Høytidsgudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes betjener orgelet. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

*******************************************************************************

Nyårsdag, 1. januar 2018 kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Andreas Nornes er organist. Offer til DELKs skoledrift Nordre Vestfold.

Søndag 7. januar kl 11.00: Møte. Gunnar Borge taler, Harald Claudius er pianist. Kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Søndag 14. januar kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Inger Elene Brekke er klokker og tekstleser, Andreas Nornes er organist, og kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet. Ofring til DELKs misjonsarbeid.

Søndag 21. januar kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Knut Grytnes. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til Blå Kors i Horten.

Søndag 28. januar kl 11.00 – Såmannssøndag: Felles gudstjeneste i Granly kirke, Eik, Tønsberg. Andreas Johansson er prest, og det er ofring til ungdomsarbeidet.

Søndag 11. februar kl 11.00: Søndagsmøte. Tale ved Tor. Harald Claudius spiller, og det er kollekt til driften av kirkens leirsted, Bondal fjellstue.

Søndag 18. februar kl 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved prest Erling Rantrud. Knut Grytnes er klokker, Grete Ludvigsen leser tekstene, og Roald Bjaanes betjener orglet. Kirkens forsangere støtter menighetssangen fra galleriet, og det er ofring til kirkens prestetjeneste.

 

Bildet: Etter akvarell av Eli Rudland Næss: «Vinter på Karljohansvern»